Lepsze prawo dla turystów

Paź 29

Jest już kolejny sezon urlopowy, czy polepszył się zakres obsługi biur turystycznych? Nawet do tej pory klienci agencji podróży mają problem z wyegzekwowaniem swoich praw. Projekt ustawy Ministerstwa Sportu i Turystyki jeszcze bardziej zmieni ich szanse. Są prace przygotowawcze nad zmianą prawa o usługach turystycznych.
Jednak jak wynika z badania branży, duża część ofert nie spełnia oczekiwań turystów. Zamiast spokojnego wypoczynku, klienci spotykają się na miejscu z odmiennym stanem niż obiecywano im w biurach turystycznych. Nie rzadko nie mogąc dojść do porozumienia i pomoc musi udzielać im prawnik aby dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy planuje kolejną nowelizację ustawy o usługach turystycznych. Jednak w związku z informacjami, jakie przychodzą od środowiska turystycznego Departament Turystyki wychodzi z wnioskiem szerszej dyskusji na ten temat.
W tym celu skontaktowano się z około 20 stowarzyszeniami i organizacjami związanymi z turystyką. Przesłano oficjalne listy, prosząc o wstępne projekty wniosków i pomysłów zmian prawa o usługach turystycznych – powiedział Sławomir Skrzydlewski z Departamentu Turystyki.
Zapytanie przesłane zostały m.in. do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Krajowej Rady Izb Turystyki w Polscei Polskiej Izby Turystyki. Jak odebrała to turystyka ? Termin nadsyłania ewentualnych wniosków minął już ponad 2 tygodnie temu, a wniosków dotarło tylko kilka. Nadal czekamy na wnioski i pomysły środowiska turystycznego Sprawa jest nadal aktualna i istotna, dlatego namawiamy do kontaktu z nami – mówi Skrzydlewski.
Ewentualna nowelizacja miałaby dotyczyć m.in. szarej strefy o problemów powstałych z powodu wejścia w życie prawa o swobodzie gospodarczej. Departament Turystyki, przy tworzeniu wstępnego dokumentu, chce wziąć pod uwagę wnioski nadchodzące z branży turystycznej. Treść tego dokumentu zostanie dalej poddana pod dyskusję – początkiem miesiąca planowane są konsultacje Departamentu Turystyki z firmami branży turystycznej, a następnie z urzędami wojewódzkimi.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 7.1/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów